Parkovanie

Nižšie na mapke sú vyznačené parkoviská červeným písmenom "P". Prosím, aby ste rešpektovali pokyny organizátorov, aby sme tak predchádzali zbytočným komplikáciám. Parkovať sa bude väčšinu na trávnatých plochách, tak dúfame, že počasie bude priať a podklad bude suchý. Plochy na parkovanie sú rovné. Smer z Púchova - ihrisko a betónová plocha na začiatku obce po ľavej strane + oproti ihrisku na pravej strane trávnatá plocha. Smer z Moravy - asfaltová plocha pred družstvom, menšia plocha oproti areálu, 1 x trávnatá plocha smer Mostište a popri ceste do Mostíšť. Keď pôjdete na prezentáciu, odporúčame ísť na bicykli, nakoľko parkoviská na začiatku obce sú vzdialené od areálu cca 1 500 m.

Sponzori