Partneri

ĎAKUJEME všetkým partnerom, ktorí sa rozhodli podporiť naše podujatie!

HLAVNÍ PARTNERI

 

 

 

 

 

 

ZÁŠTITA PODUJATIA

 

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

 

 

 

OFICIÁLNY RÁDIO PARTNER PODUJATIA

 

 

 

 

GASTRO PARTNERI

 

 

 

  

 

 

 

 

PARTNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori