Novinky
Detská považská cykloliga 3.6.2017

Detská považská cykloliga 3.6.2017

Všetky deti srdečne pozývame na 2. kolo Detskej považskej cykloligy, ktorá je súčasťou akcie ŠKODA Dohňany-Púchov Trophy maratón. Po zdolaní trate sa deti budú môcť zabaviť na rôznych atrakciách. Tak zoberte všetky ratolesti a vidíme 3.6.2017 v areáli EPICKLUBu :-)

Propozície 2. kola Detskej považskej cykloligy 2017

 

Usporiadateľ:                                          CK EPIC Dohňany

                                                                  Dohňany č. 68

                                                                  020 51 Dohňany

 

Riaditeľ pretekov:                                  Ivana Štefániková Bašková, 0948 468 214, mail: ivana.stefanikova@janom.com

Autor trate:                                             Jozef Štefánik

Termín konania:                                     3.6.2017 (sobota)

Miesto konania:                                     Dohňany

Kancelária pretekov a registrácia:       EPICKLUB, Dohňany

Dĺžka trate:                                             200 m odrážadlá, 1 km (počet kôl po dohode s rozhodcami)

Štartovné:                                              0,- eur

 

Časový rozpis pretekov:                       piatok (2.6.2017): registrácia 18:00 – 21:00 hod

                                                                 Sobota (3.6.2017): registrácia 7:00 – 9:45 hod.             

                 ŠTART: 10:30      kategórie budú odštartované v poradí Baby, Mikro, Mili, Mini,

                                               Mladší žiaci, Starší žiaci

Kategórie:                                               Baby chlapci – rok narodenia 2013 a mladší

                                                                  Baby dievčatá – rok narodenia 2013 a mladší

                                                                  Mikro chlapci – rok narodenia 2012 – 2011

                                                                  Mikro dievčatá – rok narodenia 2012 - 2011

                                                                  Mili chlapci – rok narodenia 2010 – 2009

                                                                  Mili dievčatá – rok narodenia 2010 - 2009

                                                                  Mini chlapci – rok narodenia 2008 – 2007

                                                                  Mini dievčatá – rok narodenia 2008 - 2007

                                                                  Mladší žiaci – rok narodenia 2006 – 2005

                                                                  Mladšie žiačky – rok narodenia 2006 - 2005

                                                                  Starší žiaci – rok narodenia 2004 – 2003

                                                                  Staršie žiačky – rok narodenia 2004 - 2003

Odmeny:                                                 diplomy a medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecná cena

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

  1. Pretekári (deti) môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svoje dieťa dohliadať počas celého podujatia.
  2. Každé dieťa je mať povinné počas celého preteku upevnenú prilbu na hlave.
  3. Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca.
  4. V kategórii Baby sa môže pretekať na odrážadlách, trojkolkách alebo kolobežkách.

 

Každý zúčastnený pretekár, ručí za svoj majetok sám alebo jeho zákonný zástupca a usporiadateľ nie je zodpovedný za jeho krádež alebo poškodenie. Deti jazdia dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo a zákonný zástupca je zodpovedný za všetky škody, ktoré dieťa spôsobí. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Sponzori