Novinky
ŠKODA Detský cyklomaratónik a 2. kolo Detskej považskej cykloligy, 19.5.2018

ŠKODA Detský cyklomaratónik a 2. kolo Detskej považskej cykloligy, 19.5.2018

Propozície ŠKODA Detský cyklomaratónik a 2. kolo Detskej považskej cykloligy

 

Usporiadateľ:

CK EPIC Dohňany

Dohňany 68

020 51 Dohňany

 

Riaditeľ pretekov:

Ivana Štefániková Bašková, ivana.stefanikova@janom.com, +421 948 468 214

Autor trate:

Jozef Štefánik

 

Termín konania:

19.5.2018 (sobota)

Miesto konania:

Dohňany

Kancelária pretekov a registrácia:

EPICKLUB, Dohňany

 

Dĺžka trate:

200 m odrážadlá

1 km (počet kôl po dohode s rozhodcami)

 

Štartovné:

Symbolické 1,- euro

 

Časový rozpis pretekov:

Piatok (18.5.2018): registrácia 18:00 – 21:00 hod.

 

Sobota (19.5.2018): registrácia 7:30 – 10:00 hod.

 

 

ŠTART: 11:00 hod. Kategórie budú odštartované v poradí Baby, Mikro, Mili, Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci

 

Kategórie:

Baby chlapci – rok narodenia 2014 a mladší

 

Baby dievčatá – rok narodenia 2014 a mladší

 

Mikro chlapci – rok narodenia 2013 – 2012

 

Mikro dievčatá – rok narodenia 2013 - 2012

 

Mili chlapci – rok narodenia 2011 – 2010

 

Mili dievčatá – rok narodenia 2011 - 2010

 

Mini chlapci – rok narodenia 2009 – 2008

 

Mini dievčatá – rok narodenia 2009 - 2008

 

Mladší žiaci – rok narodenia 2007 – 2006

 

Mladšie žiačky – rok narodenia 2007 – 2006

 

Starší žiaci – rok narodenia 2005 – 2004

 

Staršie žiačky – rok narodenia 2005 - 2004

Odmeny:

Diplomy a medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecná cena

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

  1. Pretekári (deti) môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svoje dieťa dohliadať počas celého podujatia.
  2. Každé dieťa je mať povinné počas celého preteku upevnenú prilbu na hlave.
  3. Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca.
  4. V kategórii Baby sa môže pretekať na odrážadlách, trojkolkách alebo kolobežkách.

 

Každý zúčastnený pretekár, ručí za svoj majetok sám alebo jeho zákonný zástupca a usporiadateľ nie je zodpovedný za jeho krádež alebo poškodenie. Deti jazdia dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo a zákonný zástupca je zodpovedný za všetky škody, ktoré dieťa spôsobí. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

Sponzori