Team
Karolína Hajduková

Karolína Hajduková

1. Meno a priezvisko: Karolína Hajduková

2. Bydlisko: Dohňany

3. Kategória: Mini

4. Čo mám na cyklistike najradšej: možnosti aktívneho pohybu v prírode

5. Kto ma priviedol k cyklistike, prečo som začal/a s cyklistikou: rodina, spoločné výlety

6. Obľúbený cyklista/cyklistka a prečo: -

7. Ktorý druh cyklistiky mám najradšej: MTB  XCO a cykloturistiku

8. Najkrajší moment, ktorý som na bicykli zažil/a: víťazstvo 

9. Čo rád/rada robím, okrem bicyklovania: -

10. Verím, že by som mohol/mohla byť dobrý/á v: čomkoľvek

11. Charakterizujem sa ako: Snažiť sa nestačí, treba byť usilovný a vytrvalý.

12. Najväčší úspech v roku 2018: pódiové umiestnenie MSR XCO

Sponzori