Team
Richard Riška

Richard Riška

1. Meno a priezvisko: Richard Riška 

2. Bydlisko: Teplička nad Váhom 

3. Kategória: Starší žiak 

4. Čo mám na cyklistike najradšej: kopce a zjazdy

5. Kto ma priviedol k cyklistike, prečo som začal/a s cyklistikou: Oco

6. Obľúbený cyklista/cyklistka a prečo:  -

7. Ktorý druh cyklistiky mám najradšej: cesta

8. Najkrajší moment, ktorý som na bicykli zažil/a: -

9. Čo rád/rada robím, okrem bicyklovania: floorball, hokej... 

10. Verím, že by som mohol/mohla byť dobrý/á v: pretekoch jednotlivcov

11. Charakterizujem sa ako: tempár

12. Môj najväčší úspech v roku 2018: MSR Omnium 2.miesto

Sponzori